Naslovna |  IT-SEC  |   Wireless

 Naslovna | IT-SEC | Wireless | DemagnetizacijaKontakt

 

WIFI CITY kompletno rješenje koje sadrži:

 - antene, nosači, AP, kartice, napajanje, LAN kabel, pigtal, vanjsko kućište, konfiguraciju

  • Najsnažnije, usmjerene antene izrađene od aluminija
  • Robusna i kvalitetna izrada - 5 godina garancije
  • Antene "nevidljive" gromovima
  • Boja prilagođena okruženju + logo
  • Horizontalno i vertikalno podešavanje kuta antene da bi se dobilo najbolje pokrivanje signalom u ovisnosti o konfiguraciji
  • Sustav je dovoljno postaviti na visoku točku i priključiti mrežnim kabelom na ADSL modem*
  • Jednostavna nadogradnja sustava novim točkama i spajanje sa postojećom mrežom (linkovi, WDS).
  • Udaljena lokacija može se povezati u sustav i na 10+ kilometara ako postoji dobra optička vidljivost
  • Različita rješenja za različite zahtjeve - različita snaga, usmjerenje i broj antena
  • Sustavi sa više antena imaju međusobno odvojene kanal. Svaka antena može se napraviti tako da najbolje radi za određeni kanal – iako može raditi za svaki. U praksi bi to značilo da u sustavu sa 3 antene prva se napravi za 1. ili 2. kanal, druga antena za 5. ili 6. a treća za 10. ili 11. kanal.